HEB JE EEN KLACHT?

 Ben je ergens ontevreden over? Sanne hoort dit graag. Je kunt op verschillende manieren een klacht indienen.

GESPREK MET SANNE

Wanneer je ontevreden bent hoort Sanne het graag. Sanne probeert graag samen met jou een oplossing te zoeken. Wil of durf je hierover niet met Sanne in gesprek te gaan? Vraag dan gerust iemand uit jouw omgeving om jou hierbij te ondersteunen.  Bijvoorbeeld een partner, familielid of vertrouwenspersoon uit jouw omgeving.

ANDERE KLACHTMOGELIJKHEDEN

Klachtencommissie 
Lukt het niet om samen met Sanne tot een oplossing te komen? Of wil je dat niet? Dan kun je de klachtencommissie van de Vereniging voor MBSR/MBCT trainers Nederland (VMBN) benaderen. De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie. Behandeling van een klacht is gratis. Tenzij je (eventuele) kosten van bijstand hebt gemaakt (bijvoorbeeld wanneer je een advocaat hebt ingeschakeld).

Een klacht indienen bij de klachtencommissie doe je schriftelijk. De klachtencommissie doet een schriftelijk onderzoek en nodigt jou en Sanne uit voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kun je jouw klachten mondeling toelichten. Na de hoorzitting volgt er een schriftelijk oordeel van de klachtencommissie. Hierin staat een oordeel over de door jou ingediende klachten. Namelijk of de klachtencommissie de klachten gegrond of ongegrond verklaart. Wanneer de klachtencommissie een klacht gegrond heeft verklaard kan zij eventueel een aanbeveling aan Sanne doen over hoe Sanne eenzelfde klacht in de toekomst kan voorkomen. Sanne moet op deze aanbeveling reageren, maar is niet verplicht om de aanbeveling op te volgen. De klachtencommissie spreekt Sanne als trainer dus voornamelijk aan op haar professionaliteit. Een toekenning van een schadevergoeding of het opleggen van een straf behoren niet tot de mogelijkheden van de klachtencommissie.

Klachtenregeling 
De klachtenregeling van de klachtencommissie van de VMBN kun je vinden op de website van de VMBN

Het postadres voor het indienen van een klacht bij de klachtencommissie van de VMBN is: 
Ambtelijk secretaris Klachtencommissie VMBN
Kievit 12
3941 NL Doorn

Inspectie Gezondheidszorg of rechter 
Je kunt ook contact zoeken met de Inspectie van de Gezondheidszorg of de rechter wanneer je klachten hebt.